Disclaimer

De website www.skimbeauty.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Skim Beauty. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skim Beauty.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Skim Beauty op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Skim Beauty wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Skim Beauty behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Heb je nog vragen? We zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag tussen 09:30 en 18:00 uur. Mail ons op info@skimbeauty.nl of bel ons: 010-3163183